loader image

2023 Little Dutch fotó road show

Részvevők

Babaágynemű boltBudapest XVIII. kerület, Nefelejcs u. 5.október 4-5.
MinistudioBudapest III. kerület, Bécsi út 314.október 9-10.
MAMILLABudapest XI. kerület, Fehérvári út 36.október 12-13.
Pozsonyi Pagony JátékházBudapest XIII. kerület, Pozsonyi út 26.október 17-18.
Store KidsDebrecen, Pásti u. 1-A 3/3október 20-21.
ManubabaBudapest XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 55.október 26-27.
Asti bababoltBudapest XX. kerület, Vágóhíd utca 26.október 30-31.
Mamas&PapasBudapest III. kerület, Szépvölgyi út 15.november 3-4.
Gardrobe MiniBudapest XIV. kerület, Veres Péter út 15/Cnovember 07-08.
Hello momsNyíregyháza, Kállói út 12/Fnovember 13.
Aprófogak Kft.Veszprém Kossuth Lajos utca 8. Bástya üzletház 1. em.november 16.
GbabySzékesfehérvár, Kégl György u. 7.november 21.
Ákom BákomSzeged, Bartók tér 4.november 24.
Leonie Bababolt BajaBaja, Szabadság utca 9.november 29.
Leonie Bababolt SzekszárdSzekszárd, Arany János utca 6-8.november 30.
Csacska Macska meseboltÜröm, Fő út 39.december 5.
PITYPANG dizájnZalaegerszeg, Eötvös utca 12/fdecember 8.
JátékmanufaktúraGárdony Mikszáth Kálmán utca 1. – pavilon sordecember 13.
Zsiráf babaáruházBékéscsaba, Szerdahelyi u. 20.december 18.

Little Dutch Fotó Road Show promóció szabályzat és részvételi feltételek

 1. A promóció megnevezése

2023 Little Dutch fotó road show

 1. A promóció szervezője

A 2023 Little Dutch fotó road show elnevezésű promóció (továbbiakban „Promóció”) szervezője a Little Dutch Hungary (üzemeltető: Plett Kft. székhelye: 8060 Mór, Álmos vezér utca 46., adószáma: 24803395-2-07) (továbbiakban „Szervező”).

A Szervező további elérhetőségei: a https://littledutch-hungary.hu/  továbbá a https://www.facebook.com/littledutch.hungary  és a https://www.instagram.com/littledutch_hungary/  .

A Promóció részvételi feltételeit és szabályait (a továbbiakban: „Promóció szabályzat”) a Szervező az alábbiakban határozza meg, melyeket a Résztvevők a Promócióban való részvétellel maradéktalanul elfogad.

 1. A Promóció időtartama

A Promóció 2023. október 4-tól 2023. december 18. napjáig tart. A Szervező fenntartja a jogot a Promóció időtartamának megváltoztatására!

 1. Nyeremények

A Szervező a Promócióban minden üzletben az első 100 résztvevő számára az alábbi nyereményt (továbbiakban: „Ajándék”) biztosítja:

– 1 db fényképpel ellátott hűtőmágnes, mely a Little Dutch fotósarokban készült kép alapján kerül legyártásra

 1. A Promócióban történő részvétel feltételei

A Promócióban kizárólag 18. életévét betöltött természetes személy (továbbiakban ”Résztvevő”) vehet részt, aki a Promóció 3. pontban írt időtartam alatt:

– ellátogat a Promócióban résztvevő kereskedések valamelyikébe (üzletek listája a 6. pontban)

– regisztrál az üzletben a következő adatainak megadásával: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím és telefonszám. A Promócióban történő regisztráció díjmentes.

– elkészít az üzlet eladóival 1 db fotót a fotósarokban a Little Dutch farm installációval

– rendelkezik magyarországi állandó lakcímmel vagy magyarországi tartózkodási hellyel

– a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promócióban való részvétel előtt köteles előzetesen tájékozódni a Promóció szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése okán nem hivatkozhat.

– az üzletben történő regisztráció során a megfelelő mezők bejelölésével elfogadja a jelen Promóció szabályzatban meghatározott valamennyi feltételt és hozzájárul a megadott adatainak az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez

A Promóció időtartama alatt egy Vésztvevő csak egy üzletben, egy alkalommal jogosult regisztrálni a Promócióba.

Azon Résztvevők és fotóik, amelyek a Promóció szabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Promócióból automatikusan kizárásra kerülnek. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Promócióból. A Szervező kizárólag azokat a regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyeket a Résztvevők a saját személyes adataik, illetve saját e-mail címük megadásával rögzítettek az üzletben. Amennyiben a Résztvevő nem saját személyes adatait, illetve nem saját e-mail címét adja meg, a Promócióval kapcsolatos, e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Résztvevők a regisztrációjuk során megadott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése) a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A fotókat a Promóció szabályzat feltételeinek teljesítése végett a szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Résztvevő bármely okból nem felel meg a Promóció szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Résztvevőt a Promócióból kizárhatja.

A Promócióból – a szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Résztvevők, akik a Promóció szellemével ellentétesen nem valós adatokkal vesznek részt a Promócióban, azzal a céllal, hogy többszörösen jogosulatlanul jussanak hozzá az ajándékhoz. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevő köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Promócióval összefüggésben a Szervezőnek okozott.

 1. A Promóció menete

A Szervező a Promócióban történő részvételt regisztrációhoz és fénykép készítéshez köti, melynek során minden Résztvevőnek le kell fotózkodnia a Promócióban résztvevő üzletek valamelyikében kihelyezett Little Dutch farm installációval. Egy Résztvevő csak egy fényképpel vehet részt a Promócióban. A regisztráció során a Résztvevő önként, személyes adatainak megadásával (teljes név, telefonszám, valamint e-mai cím) tud regisztrálni.

A Résztvevők a regisztráció során sorszámot kapnak. Az üzletben készült fotót a Kereskedő átnevezi a Résztvevő sorszámára, majd WeTransfer segítségével elküldi a Résztvevő fényképét egy alvállalkozónak (Imre Szabina e.v., 8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 37., adószám: 56719938-2-27), aki a sorszám alapján legyártja a hűtőmágnest a Résztvevő részére, majd az adott Kereskedő nevével ellátott dobozba helyezi, lezárja, és átadja a Szervezőnek. A Szervező elküldi a dobozba helyezett hűtőmágneseket a Kereskedőnek. A Kereskedő a regisztrációs adatok alapján értesíti a Résztvevőt az Ajándék átvételével kapcsolatos részletekről.

A Résztvevők kizárólag az üzletben kijelölt installációval készült fotóval jogosultak az ajándékra. Egy Résztvevő csak egy üzletben, egy fotóval és egy alkalommal jogosult regisztrálni a Promócióba.

 1. Résztvevők értesítése, ajándék átadása

Az Ajándék egy darab saját fotóval ellátott hűtőmágnes, amely a résztvevő üzletekben kihelyezett Little Dutch farm installációval készült. Az Ajándék készpénzre nem váltható és nem átruházható, továbbá üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos.

A kereskedő a Résztvevőket a hűtőmágnes elkészülését követően értesíti a regisztráció során megadott elérhetőségek valamelyikén. A Résztvevők az értesítés ilyen módjához a Promócióra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárulnak. A Résztvevő köteles az értesítést 14 napon belül visszaigazolni. Amennyiben a Résztvevő az értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy az Ajándékra a továbbiakban nem jogosult.

A Résztvevő nem jogosult az Ajándék átvételére, amennyiben a regisztrációja az 5. pont szerinti egyeztetés során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül. A Résztvevő köteles együttműködni annak érdekében, hogy az Ajándék átadására legkésőbb az értesítést követő 10 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Résztvevő nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező és a Kereskedő a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

A Szervező kizárja a Promócióból azt a Résztvevőt, akinek részére az Ajándékot azért nem lehet átadni, mert a regisztrációján, illetve az értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Résztvevő egyéb okból nem felel meg a jelen Promóció szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

 1. Egyéb költségek

Az Ajándékok kijelölt üzletekbe (Kereskedőhöz) történő eljuttatásának költségét a Szervező viseli.

Az Ajándék személyes átvétele esetén a Kereskedő üzletébe történő oda- és visszautazás költsége a Résztvevőt terheli.

 1. Adatkezelés

A jelen Promócióban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes.

A Résztvevő tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat a Kereskedő az Adatkezelési nyilatkozat tartalma alapján kezelje, tárolja és felhasználja. A regisztráció során megadott személyes adatokhoz (név, telefonszám, e-mail cím) a Szervezőnek nincs hozzáférése.

A Résztvevő továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció során megadott e-mail címre a Kereskedő promóciós anyagokat (hírlevelet) továbbítson. Az e-mail címet kizárólag az a Kereskedő (a Promócióban résztvevő kereskedők listája és adatai 6. pont) tárolja és használja fel, akinél az ajándékhoz készült fotó készült. A Szervezőnek nincs hozzáférése sem az e-mail címhez, sem pedig a Résztvevő egyéb személyes adataihoz. Azok, akik a Promócióban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Kereskedő bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Kereskedőnél, a Kereskedő elérhetőségein. A személyes adatok védelméért, kezeléséért, felhasználásért és törléséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

a kezelt adatok köre: teljes név (vezetéknevek és utónevek), telefonszám, e-mail cím

az adatkezelés célja: a Promócióban történő regisztráció, a Résztvevő azonosítása, a többszörös jogosulatlan regisztrációk kiszűrése és az Ajándék átadásához szükséges kapcsolatfelvétel, valamint promóciós anyagok továbbítása a megadott e-mail cím alapján

az adatkezelés időtartama: a Résztvevő tudomásul veszi, hogy az adatait a regisztráció törléséig a Kereskedő tárolhatja és az Adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint felhasználhatja. A Promócióból való kizáráshoz vezet, ha a promóció lebonyolításához szükséges adatok és fénykép törlését a Résztvevő a promóció ideje alatt kérelmezi.

 1. Fénykép felhasználása, tárolása

A jelen Promócióban történő részvétellel kapcsolatos fénykép készítés és a Kereskedő részére történő átadás önkéntes.

A Résztvevő tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Résztvevőrők és az esetlegesen a képen szereplő közeli hozzátartozókról készült fényképet a Szervező, a Kereskedő és az Ajándékok legyártására felkért alvállalkozó az Adatkezelési nyilatkozat tartalma alapján kezelje, tárolja és felhasználja. Az elkészített fényképhez a Szervezőnek (Little Dutch Hungary, üzemeltető: Plett Kft. székhelye: 8060 Mór, Álmos vezér utca 46., adószáma: 24803395-2-07), az adott Kereskedőnek (kereskedő üzletlista és adatok 6. pont), valamint az alvállalkozónak (Imre Szabina e.v., 8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 37., adószám: 56719938-2-27) a Promóció ideje alatt van hozzáférése.

A fényképeket a Szervező, a Kereskedő és az alvállalkozó a Promóció ideje alatt tárolja, és kizárólag az Ajándék legyártásához használja fel. A fénykép semmilyen más formában nem kerül felhasználásra, és a Promóciót követően törlésre kerül a rendszerből.

 1. Vegyes rendelkezések

A regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően az Ajándék átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező, továbbá a Kereskedő semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező, továbbá a Kereskedő az Ajándékok tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Résztvevő ilyen igényét jogszabályi keretek között az Ajándék gyártójával, forgalmazójával vagy szolgáltatójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a Résztvevő az Ajándékot nem veszi át, azt a továbbiakban sem a Szervezőtől, sem pedig a kereskedőtől nem követelheti.

A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási vagy kártérítési igényt a részvétel során vagy azzal összefüggésben felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Promóció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz, illetve a Promócióhoz, a Résztvevő által részvételhez kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező bármely, a jelen Promócióval kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező a Promócióban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a Résztvevőnek a Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Promóció szabályzatban foglalt rendelkezéseket vagy magát a Promóciót egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A Promóció szabályzat módosításait, illetve a Promóció esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a honlapon. A Résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

 1. Információ a Promócióról

A Promóció részleteivel kapcsolatos információk a https://littledutch-hungary.hu/ weboldalon érhetők el.

Kapcsolatfelvétel